Modlitba, ktorá bude istotne vypočutá

Existujú v Biblii miesta, na ktorých Pán niečo sľubuje svojmu ľudu: Izraelu, Božím mužom, prorokom, alebo v Novej zmluve nasledovníkom Pána Ježiša. Takýmto Božím sľubom hovoríme zasľúbenia. Sú to veci, ktoré budú istotne splnené. Teraz sa pozrieme na jednu z nich.

V Lukášovom evanjeliu 11, 13 Hovorí Pán Ježiš na záver stati o prosbách:

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?“

Máte už Ducha Svätého? Uvažovali ste niekedy o tomto zasľúbení? Viete, čo to znamená, dostať Ducha Svätého? Prosili ste o Ducha Svätého v modlitbe? Viete, že si môžete byť istí, že budete vypočutí?

Mať Ducha Svätého znamená byť prijatý do rodiny Božích detí. Znamená to mať radcu vo svojom živote viery. Duch Svätý pomáha spoznávať Pána Ježiša. Duch Svätý rozdáva svoje dary Ducha – charizmy. Duch Svätý vstúpi do vás a urobí si vo vašom tele chrám. Vy sami budete takto chrámom Božím. Toto všetko zasľubuje Biblia o Duchu Svätom a ešte omnoho viac. Môžete si prečítať niektoré z týchto pasáží:


Lk 12,12
Sk 2,38
Sk 8, 15-17
Rím 5,5
1 Kor 6,19
1 Kor 12, 1-11

Ak túžite úprimne po Duchu Svätom, po prítomnosti Božej, poproste Otca nebeského v jednoduchej modlitbe o Ducha Svätého.Láska je trpezlivá

Trpezlivosť nie je iba cnosť na dlhé rady a pomalých čašníkov... Je to vlajková loď lásky. Zdá sa ti, že si v rôznych situáciách k svojim blížnym málo trpezlivý? Skús si uvedomiť, aký trpezlivý je Pán Boh s tebou..

1. Prečítaj si text Mt 18, 23-35
2. Predstav si, že to ty si ten dlžník, zadĺžený u Pána na obrovskú, nesplatiteľnú sumu. Tou sumou sú tvoje hriechy a nesplnené sľuby. Pán ti ich milostivo odpustil. Tvoj dlžný úpis roztrhal.
3. Pán je s tebou nekonečne trpezlivý. Ako často si už Bohu sľuboval nejakú zmenu v živote? Ako často sa vo svojej spovedi dostávaš k rovnakému hriechu a s ľútosťou prosíš: Pane, odpusť, už to neurobím! Spomínaš na to, ako si Jeho meno použil iba ako nadávku? Boh mohol s tebou riadne zatočiť. No nezatočil. Bol trpezlivý. Spomínaš na tisíce západov slnka, za ktoré si mu nikdy nepoďakoval? Spomínaš na tie nedele, keď si prišiel do kostola len z povinnosti, poprípade sa ukázať v nových šatách? Je zázrak, že ťa odtiaľ nevyhodil. Bol trpezlivý. A čo všetky tie sľuby? „Dostaň ma z toho a už nikdy nebudem klamať“ „Ak sa to prepečie, budem sa pravidelne modliť.“ „Sľubujem, že už sa budem krotiť a nevybuchnem v hneve...“ Ach. Ak by nesplnené sľuby boli drevom, postavil by si si hrad. Boh má veľa dôvodov, aby sa na teba vykašľal. A predsa to neurobil.
4. Predstav si, že ľudia, ktorí sú ti niečo dlžní (ublížili ti, nie sú dochvíľni, majú zvyky ktoré ti lezú na nervy, nevážia si ťa, ponižujú ťa), sú ten druhý dlžník z príbehu. Nemal by si im odpúšťať úplne automaticky a bez problémov, keď tebe Boh odpustil toľko vecí? Nemali by sme byť s blížnymi oveľa trpezlivejší? Aký si k svojim blížnym ty?
5. Netrpezlivosť uväzňuje dušu. Trpezlivosť je ovocie Ducha Svätého. Prosil si už Boha o toto ovocie? Pros znovu a znovu. Buď trpezlivý. Prijímaj Božiu trpezlivosť s tebou a potom ju budeš môcť slobodne rozdávať