Stalo sa v obrázkoch...

Dávidova harfa 2010 Svetový deň modlitieb 8.3.2009
Opekačka pre deti a rodičov 2010 Misijné popoludnie mládeže o kresťanskej službe 2009
Pamiatka posvätenia chrámu 28.6.2010 Worship 7.2.2009
Ekumenická bohoslužba 22.1.2010 Aliančný modlitebný týždeň 14.1.2009
Aliančný modlitebný týždeň 11.1.2010 Zborový deň 24.8.2008
Štedrovečerné vystúpenie detí v roku 2009
Klub detskej misie - vianočná párty 12.12.2009
Misia na Níle 7.12.2009
Klub detskej misie 24.10.2009
Biblická hodina s Curtom Westmannom 14.9.2009
Detská misia v dňoch od 31.8. do 2.9.2009
Konfirmácia 14.6.2009
Dávidova harfa 2009
Divadelníci z Nadlaku 4.6.2009
Sústredenie konfirmandov na Dargove 1.5.2009