Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Trebišov

Adresa farského úradu:

            Kukučínova 3, 075 01 Trebišov

Telefón:

           056 / 672 28 46 (kancelária FÚ)

           0918 828 325 (zborový farár Mgr. Marek Semko)

E-mail: trebisov@ecav.sk

Bankové spojenie:

            OTP Banka Trebišov,

            číslo účtu: 5167301 / 5200

            IBAN: SK67 5200 0000 0000 0516 7301

IČO: 35 54 23 49