Rozpis služieb Božích

v evanjelickom cirkevnom zbore augsburského vyznania v Trebišove

Služby Božie

Nedeľa 8.00 hod.     Sečovce      modlitebňa Reformovanej cirkvi v Sečovciach

Nedeľa 10.00 hod.    Trebišov     Evanjelický a.v. kostol v Trebišove

Nedeľa 10.00 hod.    Trebišov     detská besiedka

Štvrtok 18.00 hod.    Trebišov     Evanjelický a.v. kostol v Trebišove

Stretnutia mládeže

Piatok 18.00 hod.    Trebišov     Evanjelický a.v. kostol v Trebišove

Biblické vyučovanie

Streda 16.00 hod.     Sečovce v domácnosti rodiny podľa dohody

Utorok 10.00 hod.    Trebišov     zborová miestnosť Evanj. kostola a.v. v Trebišove