Zborové presbyterstvo

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Marek Semko, zborový farár od roku 2007
Ing. Milan Žiaran, zborový dozorca od roku 2014

Presbyteri s funkciou:
Demčáková Elena, delegátka na seniorálny konvent (2014)
Goréová Alžbeta, zborová účtovníčka (2014)
Hirko Ján, zborový kurátor v Sečovciach (2008)
Ing. Ivančová Ľudmila, členka ZHV, delegátka na seniorálny konvent (2008)
Mgr. Leškaničová Elena, zborová pokladníčka v Sečovciach (2014)
Ing. Plachtinský Ľuboš, zborový kantor (2008)
Mgr. Treľová Oľga, zborová pokladníčka (2008)

Presbyteri:
Mgr. Lenka Janoková (2014)
Ing. Jílek Ladislav (2006)
JUDr. Remeš Miloš (2014)
Ing. Timková Eva (2014)
Mgr. Würschnerová Oľga (2008)

Späť...