Stavba zborového areálu

Stavba sa začala výkopovými prácami dňa 18. júna 2003. Bola rozdelená na tri etapy.

1. etapa pozostávala zo samotnej stavby kostola. Ten o výmere 150 m2 poskytuje 120 miest na sedenie v hlavnej prízemnej časti objektu a 30 miest na chóre. Zborová miestnosť o výmere 36 m2 tvorí súčasť kostola. Je od jeho hlavnej časti oddelená posuvnými dverami, ktoré sa v prípade potreby otvoria a tak sa kapacita kostola zväčší o ďalších 30 miest na sedenie. V zborovej miestnosti je aj kuchynský kútik o výmere 2 m2. Neskôr sa vybudovala sakristia o výmere 5 m2, ďalej sociálne zariadenia, kotolňa a zadný vchod so vstupnou chodbou. Tá je dnes spojovacou chodbou s kanceláriou farského úradu a bytovou časťou celého objektu. Táto 1. stavebná etapa bola ukončená posviackou kostola dňa 27. júna 2004.

V 2. etape stavebných prác bola vybudovaná veža z liateho betónu o základni 2,5 x 2,5 m. Jej výška je 15 m. Veža bola vybudovaná v r. 2005. S jej výstavbou sa začalo v máji a ukončená bola posviackou v júli 2005.

3. etapa bola zároveň aj tretím rokom stavby. Treťou časťou komplexu je budova fary. Tvorí ju kancelária farského úradu a byt farára. Z kancelárie je cez malú chodbičku prechod do takzvanej hosťovskej izby. Je to izba so samostatným vchodom (nezávislým od bytu farára) a sociálnymi priestormi (WC a sprcha). Bytové priestory, zborové priestory ako aj kostol majú osobitný samostatný vchod. Byt farára sa rozkladá na dvoch poschodiach. Výtavba farskej budovy sa začala v apríli 2006 a tiež toho istého roku bola jej stavba ukončená a pripravená k bývaniu. Posviacka fary sa uskutočnila v januári 2007.

Späť...