Rozpis službieb Božích - pozývame Vás Nové!

Boh, ktorý prichádza ako malé, bezmocné dieťa zachrániť svet. Vianoce.

.juraj Kušnierik

Augustus, cisár, ktorý si myslel, že je Bohom sa rozhodol "popísať celý svet" a tak sa musia jeho poddaní nezmyselne presúvať do svojich rodných miest a "zapísať sa." No a v Betleheme sa narodí malé dieťa Ježiš. Všade je plno a tak sa narodí v maštali. Jozef s Máriou sú z toho znepokojení - vedia, že to dieťa je zvláštne a tak by mu mali venovať zvláštnu starostlivosť, no oni sú v maštali a narodené dieťa "zavinú do plienok". Pastieri, ktorí zažili zvláštne videnie však vravia, že hlas z neba im povedal, že to zvláštne dieťa, toho spasiteľa nájdu v maštali a zavinuté v plienkach. Jozefovi a Márii v tej chvíli odľahlo: Boh ich vidí, tá maštaľ, tie plienky nie sú len prejavom ich neschopnosti poriadne sa postarať o Božie dieťa, Boh je v tej maštali s nimi. Napriek všetkým problémom je na chvíľu všetko presne tak ako má byť. Králi prinášajú dary, anjeli spievajú, pastieri majú videnia, Mária s Jozefom sa tešia. Možno práve vďaka tejto chvíli sa Vianoce nazývajú aj "sviatkami pokoja". Za pár dní bude musieť Jozef naložiť Máriu a dieťatko na oslíka a utekať do Egypta, za pár dní bude Palestínou znieť plač neviniatok a ich nešťastných rodičov, za niekoľko rokov bude Ježiš zomierať na kríži. Teraz však na chvíľu "vidíme vykúpenie" (ako to povedal starý kňaz Simeon, keď dieťa priniesli prvýkrát do chrámu). Bezmocné dieťa sa nakoniec ukázalo mocnejšie ako svetovládny cisár. Jeho príchod na svet bol svetlom, ktoré zasvietilo uprostred noci. V ňom - v jeho príchode, smrti a vzkriesení - máme nádej na to, že smrť nebude mať posledné slovo, že pravda a láska skutočne zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Chvíľu bude pokoj, potom nás znovu pohltia komplikovanosti života. Na Vianoce si vždy uvedomím, že to všetko má zmysel. Aj teraz si to uvedomujem. Vďaka tomu bezmocnému dieťaťu v maštali, ktoré však v sebe nieslo skutočnú moc.

Milí priatelia, prajem vám všetkým pokojné Vianoce a veľa sily do komplikovaností života, ktorý príde po nich. Má to zmysel. Nie sme v našich maštaliach sami. Prajem vám veľa radosti a nádeje.

Kráľovstvo nebeské je podobné horčičnému zrnu...

... je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prichádzajú a hniezdia na jeho ratolestiach. Mt 13,31-32

Toto podobenstvo Pána Ježiša má pre náš zbor zvláštny význam. Hovorí totiž o tom, že niečo zdanlivo maličké v tomto svete, môže sa stať s Božím požehnaním a Božou mocou veľkým nielen na zemi, ale aj v meradle večnosti. Náš cirkevný zbor, založený v r. 2002 je v meradle veľkosti ostatných cirkevných zborov veľmi maličký. V súčasnosti je nás okolo 250. Vieme však, že v Božích očiach je vzácny každý človek, každý jednotlivec. Preto dúfame, že v Jeho požehnaní budeme rásť, nielen do počtu, ale hlavne v duchovnom ohľade. Aby sa aj o našom zbore i o každom jednotlivcovi v ňom dalo povedať, že z toho nepatrného horčičného zrna vyrástol strom, ktorý je na úžitok všetkým.